soothe

การออกเสียง:  US [suð] UK [suːð]
  • v.ความสะดวกสบาย ความสะดวกสบาย ความสะดวกสบายลดลง
  • Webความสงบความสงบผ่อนคลาย
v.
1.
ทำให้คนสงบมากขึ้นและมากขึ้นผ่อนคลายเมื่อพวกเขาจะรู้สึกประสาท ห่วง หรืออารมณ์เสีย
2.
ทำสิ่งที่เจ็บปวด หรือเจ็บน้อย