toe

การออกเสียง:  US [toʊ] UK [təʊ]
  • n.มาทดสอบที่นี่ และ (ถุง เท้า รองเท้า ฯลฯ) พอยท์ ... เท้า
  • v.ย่างเท้าของพวกเขา ติดตั้งเท้า [แก้ไข] [ถุงเท้าแนะนำ]; มีเท้าเตะ "สูง" ตี ด้วยเคล็ดลับร็อด (ลูก)
  • Webเท้า ถ่ายโหลดเครื่องยนต์ (TCP ถ่ายโหลดโปรแกรม), เท้า (เท้าใน)
n.
1.
หนึ่งในห้าส่วนที่ปลายเท้าของคุณ เท้าของคุณใหญ่ที่สุด และเท้าของคุณน้อย น้อยที่สุด ส่วนของรองเท้าหรือถุงเท้าที่ครอบคลุมถึงเท้าของคุณ