allegory

การออกเสียง:  US [ˈæləɡəri] UK [ˈæləɡ(ə)ri]
 • n.นิทานและอุปมานิทัศน์ นิทานคติสอนใจ วิธีการ allegorical
 • Webความหมาย อุปมา และ allegorical
n.
1.
เรื่อง การเล่น หรือกลอนที่เหตุการณ์และอักขระถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงความทางศีลธรรม ศาสนา หรือการเมืองคิด การใช้กิจกรรมและตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์
 • อังกฤษคำ allegory ไม่สามารถถูกปรับใหม่
 • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย allegory มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
 • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย allegory, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย allegory หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย allegory
 • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ :  a  al  all  allegory  ll  leg  e  eg  ego  g  go  gor  gory  or  r  y
 • ขึ้นอยู่กับ allegory คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
 • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  al  ll  le  eg  go  or  ry
 • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย allegory ตามตัวอักษรถัดไป
 • คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย allegory :
  allegory 
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย allegory :
  allegory 
 • คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย allegory :
  allegory 

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ allegory ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ allegory ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ allegory ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ allegory แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ allegory นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ allegory อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ allegory. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ allegory: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย allegory ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ allegory ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ allegory ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า allegory หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย allegory คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย allegory และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย allegory