sublime

การออกเสียง:  US [səˈblaɪm] UK [sə'blaɪm]
  • adj.โนเบิล สวยงาม แกรนด์ ที่น่าประทับใจ
  • n.สิ่งที่สูงส่งเกียรติ สิ่งที่ดี
  • v."เปิด" (), การระเหิด (ทำให้) กลายเป็นโนเบิล [บริสุทธิ์ idealized]
  • Webผู้ก่อการร้ายฆ่าพยาบาล บุด แตกต่าง
adj.
1.
ดี หรือสวยงามมาก
2.
ใช้สำหรับอธิบายความรู้สึกหรือคุณภาพที่มีมาก