sob

การออกเสียง:  US [sɑb] UK [sɒb]
  • v.Sob sniffles sobs ร้องไห้
  • n.Sob (เสียง), ร้องไห้ (เสียง) ร้องไห้ (อคูสติก)
  • Webร้องไห้ร้องไห้ วิ่ง
v.
1.
น้ำตาฟ้าลั่นครืนขณะหายใจสั้น