ass

การออกเสียง:  US [æs] UK [æs]
  • n.ด้านล่าง คนโง่ ลา กด
  • Webตูด สะโพก หมายความว่า คำต้องห้ามลา
n.
1.
ส่วนของร่างกายที่คุณนั่ง
2.
คนโง่ หรือน่ารำคาญ
3.
สัตว์คล้ายม้าเล็ก มีหูยาว บางครั้งใช้เป็นสัตว์พาหนะ
4.
<สแลง > ใช้ในนิพจน์บางสำหรับเน้นว่า ต้อง sb ปล่อย เร่งไปเฉพาะ
5.
กิจกรรมทางเพศ <สแลง ต้องห้าม >