satire

การออกเสียง:  US [ˈsæˌtaɪr] UK [ˈsætaɪə(r)]
  • n.เสียดสี ประชด การเสียดสี
  • Webการเสียดสีและ satires ประชดประชัน
n.
1.
การใช้อารมณ์ขัน การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้พวกเขาดูเหมือนโง่ การเล่น หนังสือ ภาพยนตร์ ฯลฯ ใช้อารมณ์ขันนี้