perennating

  • v.(Plant) grandi pandan anpil. Prezan
  • WebAne ki fèt
v.
1.
pou li siviv yon sezon kap grandi nan sa kap vini an ak diminye oubyen arete kwasans ant sezon