watch

Izgovor:  US [wɑtʃ] UK [wɒtʃ]
  • v.Gade, Kite dòmi pran nou, Obsèvasyon, Mete bab li alatranp
  • n.Kite dòmi pran nou, Ap swiv, Vle koute yo. Obsèvasyon
  • WebTren an menm tan, Gad
n.
1.
yon ti revèy sa ou pote avè ou, dabitid nan ponyèt ou
2.
yon òganizasyon ki toujou prezan net ale montres yon bagay pou asire w ke move bagay konsa pa janm rive, yon peryòd de tan, lè yon moun ki rèsponsab pou gade yon sitiyasyon, konsa yo ka prevni lòt yo si pa gen okenn danje. yon gwoup moun k'ap travay se pou gade yon bagay
v.
1.
pou ap chèche yon moun oubyen yon bagay pou yon peryòd de tan, pou ap chèche yon bagay tankou yon televizyon montre oubyen espò evènman, dabitid depi nan kòmansman pou fini. kachèt gade yon moun oubyen yon bagay pou yon peryòd de tan, sitou paske ou vle pou jwenn enfòmasyon oubyen pou fè yon bagay ilegal, te itilize pou di yon moun pou gade sou nou n' ap fè yon bagay
2.
mete bab li alatranp de yon bagay
3.
ran swen / ka yon timoun, yon zannimo, oubyen yon moun ' s byen pou yon ti tan yo ki mete yon sèten anyen sa aux li