liberal

Izgovor:  US [ˈlɪb(ə)rəl] UK ['lɪb(ə)rəl]
  • adj.Jenere ak yon laj epwi, libète éclairé, (politik ak ekonomik)
  • n.Moun ki konprann epi respekte nenpòt lòt moun yo; jenere moun éclairé moun
  • WebJenere, gran, rich ak
adj.
1.
aseptasyon de opinyon yo diferan ak te fè se ak qui gen kè sansib pou pèp lòt. mwen kwè bagay nan chanjman sosyal yo oubyen politik si pifò moun ki vle l. itilize sou sosyete, enstitisyon, etc. sa pèmèt moun anpil libète pèsonèl
2.
yon montan liberal laj ak jenere, jenere ak yon bagay
3.
pa kè di pa egzat
4.
yon edikasyon liberal enplike aprann sou tout kalite bagay
n.
1.
yon moun ki asepte anpil diferan opinyon yo oubyen nan se te fè gen tandans pou gen kè sansib pou pèp lòt. yon moun ki kwè ke chanjman sosyal ak politik yo ta dwe fè piti piti si pifò moun ki vle yo
2.
yon sipòtè ki pa satisfè pati Liberal la ke Kollagunta, Kanada ak Ostrali