discrimination

Izgovor:  US [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n] UK [dɪ.skrɪmɪ'neɪʃ(ə)n]
  • n.Diskriminasyon, Idantifikasyon, Idantifye, Diferans
  • WebDiscernement, Discernement, Tretman différentielle
n.
1.
abi tretman nan yon moun paske relijyon yo, ras oubyen lòt aparans pèsonèl
2.
abilite pou jije konnen si oubyen yon bagay pa bon si li pa fèt nan Kiba
3.
abilite pou rekonèt diferans ant bagay