innovation

Izgovor:  US [ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n] UK [ˌɪnəʊˈveɪʃ(ə)n]
  • n.Famasyetik, Refòm, (Lòt bagay, lide ou metòd) kreyasyon, Nouvo lide yo
  • WebFamasyetik, Abilite pou innover, Teknoloji famasyetik
n.
1.
yon nouvo lide, metòd, moso pyès ekipman, etc.
2.
envansyon oubyen itilize nouvo lide yo metòd pou ekipman, etc.