in

Izgovor:  US [ɪn] UK [ɪn]
  • prep.Patisipasyon, Pou yo ale nan, Pote sou ou, Nan
  • adv.. Nan, Rose, Fwape boul la
  • n.Dirije pati, Bèl antre Wout la, Anmwe
  • adj.Popilè, "
  • abbr.(= Endyòm) (Endyòm)
  • Web Anndan, Pò D' a (entrées), Sèvi ak
prep.
1.
< etranje > menm jan (..). nan par
adj.
1.
anndan yon bwat, chanm, bati, machin, elatriye., nan yon zòn nan, vil, oswa te grandi a. lakay, oubyen nan biwo ou, nan yon bagay, espas, oubyen yon sibstans, nan yon trase trè sou pati de yon bagay, te fèt, ni mete andedan pa yon bagay, yon boul ke se nan pandan yon jwèt tankou tenis oswa baskètbòl se nan zòn nan ki jwe
2.
fè antre nan yon kote, ni yon distans, antre lakay ou, chanm, oswa kote travay yo. gade, ni tapral nan yon bagay
3.
te itilize pou li di ke yon tren, bis, avyon, oswa yon batiman an rive lòt kote, te rive nan lakay ou oswa travay
4.
pandan yon peryòd patikilye, ane, mwa, oswa yon sezon an, osinon pandan yon pati nan lajounen an. a la fen yon peryòd de tan nan fiti, nan yon peryòd de tan, te itilize pou li di konbyen tan li se depi yon bagay dènye te pase, pandan tan sa yon moun te enplike nan yon bagay, oubyen rencontre yon bagay
5.
itilize pou li di konbyen inite de lajan, pwa, mezi, etc. l' a renmèt yon pi gwo inite, te itilize pou li te di kouman gwo gwoup moun osinon yon bagay ki lè yo te fè yon bagay, te itilize pou yo t' ap mande: Kouman komen yon bagay ap montre li tankou yon nonm ak total chif te itilize pou li di ke anpil se nan yon patikilye ran, èspesyalman yon tanperati, yon pwen, oubyen laj yon moun
6.
pou di ki òganize aktivite yon moun fè ak lòt pèp. pou di ki kalite travay yon moun fè sa, pou di ki zòn travay oswa aktivite ou ap pale. pou di ki sijè études yon moun
7.
te itilize pou dekri a nan leta ni nan kondisyon yon moun oubyen yon bagay, te itilize pou li di sa sitiyasyon an se pou yon moun ni yon bagay, te itilize pou dekri relasyon ant mounn ak òganizasyon yo
8.
te itilize pou li di: sa yon moun te pote
9.
te itilize pou li di bagay chanje, ogmante, amelyore, etc.
10.
w ap itilize yon metòd patikilye oswa fason, te itilize pou dekri yon patikilye kalite konpòtman oubyen chemen ki tap pale, w ap itilize yon lang patikilye
11.
te itilize pou indiquant sa w itilize pou ekri, desen, oubyen penti, w ap itilize yon kalite patikilye oubyen yon fason ki ekri
12.
ekri oubyen desine kote yon bagay bezwen
13.
te itilize pou li te di gwoup ki gen yon moun oubyen yon bagay se pati de
14.
te itilize pou mentionner yon fim oswa yon jwèt kote youn aktè ki tap parèt, itilize pou mentionner yon liv, jounal, etc. ki kote ou kapab lecture oubyen wè yon bagay, te itilize pou mentionner yon istwa, jwe, fim, etc. ki kote yon karaktè oubyen yon evènman parèt oubyen rive
15.
pou di ki pwodwi, manje, san bwè gen yon sibstans patikilye
16.
te itilize pou li di Aspè sa yon moun oubyen yon bagay ou ap refere li a
17.
te gen randevou nan yon fason ki formulaires yon fòm patikilye oubyen gen fòm, te gen randevou selon yon lòd patikilye
18.
te itilize pou li di ke yon bagay ki disponib nan yon magazen
19.
te itilize pou li te di ke yon bagay kase oubyen tonbe perfectionnement
20.
afekte pa yon kalite patikilye a tan
21.
itilize pou li di ki koulè décorations, rad, etc. n' a
22.
te itilize pou dekri santiman yon moun lè yo fè yon bagay
23.
bay ni voye yon moun, ni a pa gen yon moun
24.
gen yon bagay ki nan imaj ki alamòd
25.
te itilize pou li di: moun oswa bagay sa a gen tout kalite don Sentespri a gen bezwen pou yon travay an patikilye oubyen yon sitiyasyon
26.
Si kouran nan oubyen te vini, lanmè a jwenn oubyen ke l rive nan tout nivo ki pi wo nan peyi a
27.
Si yon politisyen oubyen yon pati politik nan, yo menm te eli
n.
1.
yon fason pou yo rive a yon bagay
abbr.
1.
[Chimi] (= Endyòm)
na.
1.
Indiana
prep.
1.
<<>  Same as in ( prep) in absentia 
adj.
22.
n.
abbr.
1.
[Chemistry] (= indium) 
na.