r

Izgovor:  US [ɑr] UK [ɑː(r)]
  • abbr.(= frijidè) (= baton)
  • WebADIYIS
abbr.
1.
(= frijidè)
2.
(= baton)
3.
[Medikal ak sou swen lasante] < >(= recipe) etranje
4.
(= radikal)
5.
(= Reaumur)
6.
< etranje >(= Rex; Regina)
7.
(= adiyis)
8.
(= rapò)
9.
(= rezistans)
10.
(= retree)
11.
(= roentgen)
12.
(= ranje)
13.
(= anrejistre)
14.
(= rafal)
15.
(= réglementation)
n.
1.
a 18 klas 11yèm lèt nan alfabèt Anglè a. R se yon Konsòn.
na.
1.
ki genyen restryksyon sou, te itilize nan Etazini pou li di ke moun ki anba laj 17 pa kapab ale nan yon fim an patikilye amwen ke yo ale ak yon gran-moun
2.
se: itilize nan sistèm e-mails ak teks mesaj
abbr.
1.
(= refrigerator) 
2.
(= rod) 
3.
[Medical &   recipe) 
4.
(= radical) 
5.
(= Reaumur) 
6.
<<>  Rex; Regina) 
7.
(= radius) 
8.
(= ratio) 
9.
(= resistance) 
10.
(= retree) 
11.
(= roentgen) 
12.
(= range) 
13.
(= registered) 
14.
(= rifle) 
15.
(= regulating) 
n.
1.
na.
1.
restricted: used in the U. S. for saying that people under the age of 17 cannot go to a particular movie unless they go with an adult 
2.
are: used in e- mails and text messages 
pl.r's