to

Izgovor:  US [tu] UK [tuː]
  • prep.Pou yo, Bò kote, Pou yo, Depi
  • adv.Ta dwe rive a. Dwe yon, Plan ni entansyon, Rezilta esprime
  • WebMoun kap resevwa lajan a, Pou nou, Pou
afore ahead of ere fore 'fore of previous to prior to before
prep.
1.
< rejyon, Tea > menm jan nan. Ou ka jwenn atik sa a pou wouj ' s
adv.
1.
te itilize pou kreye yon infinitive ki se sijè, bagay ou konpleman yon vèb, oubyen se konpleman yon adjektif,], oubyen yon Personnel, pou ki montre volonte yon aksyon, te itilize olye de yon infinitive pou evite extensible vèb a
2.
pou di ki kote yon moun oubyen yon bagay ale; kote ki pou ki montre ke yon moun pase lòt kote pou yon evènman patikilye oswa aktivite
3.
te itilize pou li di moun ki te di, bay, oubyen montre yon bagay
4.
te itilize pou di li nan direksyon kote yon moun ni yon bagay fè fas a, ni tapral
5.
te itilize pou yo t' ap mande: kote yon moun oubyen yon bagay ak pozisyon yon lòt moun osinon yon bagay
6.
pou di ki, ni sa te trete nan yon fason patikilye, pou di ki, ni sa touche yon sitiyasyon
7.
te itilize pou yon relasyon ant moun osinon bagay; pandan li tap eksplike te itilize pou li di: moun ki oswa òganizasyon an gen yon moun fè yon travay espesyal pou
8.
te itilize pou di ki kote yon bagay fixés, ni kote yon koneksyon se
9.
pou di ki sèn nan devlopman te rive, te itilize pou li di: sa kondisyon oubyen leta yon moun oubyen yon bagay ki nan apwè yon chanjman
10.
rive yon pwen an patikilye oubyen yon pòsyon tè
11.
jis nan yon tan an patikilye oubyen yon dat, te itilize pou li di konbyen tan rann devan yon dat patikilye, lè, oubyen evènman
12.
te itilize lè di lè a pou li di konbyen minit se anvan
13.
te itilize pou li di: moun kwè, atitid, ou konnen te di nan
14.
te itilize pou li di: sa ou reyaksyon se lè yon bagay rive
15.
pou ki montre relasyon ant de oubyen lòt nonplis, pou ki montre ke yon kantite ti inite yo rive fè yon pi gwo inite w la
16.
te itilize pou li di: sa a pwen ki nan yon jwèt
17.
Si nou pouse oswa yon pòt pou retire kò l, ou fèmen li, ni prèt pou fèmen li
18.
te itilize lè ki montre de tout kantite ant pami yo de sa yo nou mansyone, te itilize lè ki montre kouman gwo yon ran de moun ni pouvwa ki se, te itilize lè ou di ke anpil nan yon ran an patikilye paske nou pa si nonb ekzat la
19.
pou ki montre ke yon bagay se yon enpòtan oubyen nesesè pati de yon lòt bagay
20.
te itilize pou li te di an patikilye tande sa ou kapab tande an menm tan yon bagay k ap rive
21.
te itilize pou li di: sa yon lòt bagay manyen ni presan kont
prep.
1.
<<> regional,  Same as at. You can get this article to Brown' s 
adv.
16.
17.