g

Izgovor:  US [dʒi] UK [dʒiː]
  • abbr.Temporary, Gravite, Gravite jaden peyi a
  • WebChosèt lan Akselerasyon Guanosine, Depeche ou leve
n.
1.
setyèm lèt nan Anglè sirilik. G se yon Konsòn.
2.
senkyèm nòt nan mizik sistèm yo sèvi nan pi gwo C
3.
gravite: yon mezi fòs gravite
4.
gran: yonn mil dola
abbr.
1.
(= gwiyad)
2.
(= dèlko)
3.
(= Alman)
4.
(= Almay)
5.
(= giga)
6.
(= Pye)
7.
(= Gòlf la)
8.
[Militè] (= zam)
n.
3.
gravity: a measurement of the force of gravity 
4.
grand: one thousand dollars 
abbr.
1.
(= grid) 
2.
(= generator) 
3.
(= German) 
4.
(= Germany) 
5.
(= giga) 
6.
(= Gossypium) 
7.
(= Gulf) 
8.
[Military] (= gun) 
pl.g's