nonthreatening

Izgovor:  US [nɒnˈθretnɪŋ]
  • adj.Pa yon menas
  • WebPa menas, Okenn menas, Presyon lavi ki