hypothesis

Izgovor:  US [haɪˈpɑθəsɪs] UK [haɪˈpɒθəsɪs]
  • n.Hypothèses, Devine
  • WebIpozisyon, Premis a, Sipoze sa
n.
1.
yon lide ke efò pou kapab eksplike yon bagay men ki pat ankò te teste oubyen te prouve kòrèk