h

Za definiciju h, molimo posjetite ovdje.

pl.h's