cowhid

Za definiciju cowhid, molimo posjetite ovdje.