pretentious

Izgovor:  US [prɪˈtenʃəs] UK [prɪ'tenʃəs]
  • adj.Flagrant, Vanite, Pretansye
  • WebPretansye, Sekwa, Pretansye
affected grandiose highfalutin hifalutin high-minded la-di-da la-de-da lah-de-dah lah-dee-dah lah-di-dah ostentatious pompous snippy
adj.
1.
se nan yon fason ki fèt pou enpresyone lòt moun Men, mete nan bay manti, ni twò propos, te itilize sou yon moun konpòtman oubyen atitid, te itilize sou liv, sinema ak lòt bagay pou moun ki kreye