homeostasis

  • n.Homeostasis (kò yo adapte pou chanjman)
  • WebFèm ak leta, Kò balans, Nan a fèm ak leta
n.
1.
yon eta de balans oubyen yon tandans pou rive nan balans, swa metabolically nan yon selil oswa ikwòb oubyen sosyalman e ikolojikman nan yon moun oubyen gwoup