syntax

Izgovor:  US [ˈsɪnˌtæks] UK [ˈsɪntæks]
n.
1.
bay regleman jan pawòl ki te gen randevou ak koneksyon ak fè fraz yo ak lòt
2.
Règleman sou pye pou pye dèyè nan konpitè ki lang ka sèvi pou fè pwogram