etiological

  • adj.علت ()؛ علت
  • Webعلت; طبقه بندی

این صفحه برای توضیح معنای etiological ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل etiological را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ etiological در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب etiological را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با etiological دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای etiological نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از etiological. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه etiological: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل etiological. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی etiological در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از etiological ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که etiological واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با etiological ، کلمات انگلیسی که شامل etiological و کلمات انگلیسی که با etiological پایان می یابد ، فهرست می کنیم.
A (a) - B (b) - C (c) - D (d) - E (e) - F (f) - G (g) - H (h) - I (i) - J (j) - K (k) - L (l) - M (m) - N (n) - O (o) - P (p) - Q (q) - R (r) - S (s) - T (t) - U (u) - V (v) - W (w) - X (x) - Y (y) - Z (z)