fishing

تلفظ:  US [ˈfɪʃɪŋ] UK ['fɪʃɪŋ]
  • n.ماهیگیری ماهیگیری صنعت (یا فعالیت)
  • v.«، صفت حال حاضر ماهی»
  • Webماهیگیری ماهیگیری; پایان ماهیگیری
n.
1.
ورزش و یا کسب و کار از صید ماهی
v.
1.
صفت حال ماهی

این صفحه برای توضیح معنای fishing ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل fishing را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ fishing در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب fishing را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با fishing دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای fishing نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از fishing. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه fishing: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل fishing. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی fishing در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از fishing ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که fishing واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با fishing ، کلمات انگلیسی که شامل fishing و کلمات انگلیسی که با fishing پایان می یابد ، فهرست می کنیم.