camping

تلفظ:  US [kæmpɪŋ] UK ['kæmpɪŋ]
  • n.اردوگاه در اردوگاه; "سبک" کمپینگ
  • v.صفت حاضر اردوگاه
  • Webکمپینگ; campgrounds; کمپینگ
n.
1.
[فعالیت زندگی در یک چادر معمولا برای تفریح ورزشی]
v.
1.
حال صفت از اردوگاه
n.
1.
[ Sports] the activity of living in a tent, usually for fun 
v.

این صفحه برای توضیح معنای camping ایجاد شده است. در اینجا می توانید تعاریف کامل camping را به زبان انگلیسی و سایر زبان های ۴۰ پیدا کنید. اول از همه ، شما می توانید به تلفظ camping در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی انگلیسی با کلیک کردن بر روی آیکون های صوتی گوش دهید. بعد ، ما محبوب ترین تعاریف وب camping را لیست میکنیم. اگر چه آنها ممکن است دقیق, اما نشان دهنده ترین توضیحات به روز در عصر اینترنت. علاوه بر این ، ما کلمات دیگری را که معانی یکسانی با camping دارند ، فهرست می کنیم. علاوه بر مترادف ها ، عمده متضاد برای camping نیز ذکر شده است. برای لیست کلمات دقیق ، شما می توانید کلیک کنید زبانه ها برای تغییر بین مترادف و متضاد. مهمتر از همه ، زبانه تعاریف را به زبان انگلیسی خواهید دید که در آن فرهنگ لغت DigoPaul.com معانی دقیقی از camping. ثالثا را فراهم می کند ، ما اشکال دیگر کلمه camping: اسم ، صفت ، فعل و قید را لیست می کنیم. چهارم ، ما در حال دادن جملات به عنوان مثال که شامل camping. این جملات نشان می دهد که چگونه می توانید از کلمه انگلیسی camping در یک جمله واقعی استفاده کنید. پنجم ، برای کمک به شما بهتر درک تعاریف از camping ، ما نیز در حال حاضر سه عکس برای نشان دادن آنچه که camping واقعا بدان معنی است. در نهایت ، ما کلمات انگلیسی را که با camping ، کلمات انگلیسی که شامل camping و کلمات انگلیسی که با camping پایان می یابد ، فهرست می کنیم.