cdeent

Za definiciju cdeent, molimo posjetite ovdje.