unvocal

  • adj.Pa pale twòp, La mode, Pa plezan, (Plenn, etc) pa dous
  • WebMay,