inflation

Telaffuz:  US [inˈfleɪʃ(ə)n] UK [ɪn'fleɪʃ(ə)n]
  • n.Genişleme; Şişme; "Enflasyon warp"; Ego
  • WebEnflasyon; Enflasyon; Boom
n.
1.
[Ekonomi] para birimi veya iade mal ve Hizmetleri, yüksek fiyat ve para satın alma gücü düşmesiyle sonuçlanan kullanılabilirliğini göreli arzında artış
2.
bir şey hava veya gaz ile şişirme süreci
3.
gururla olma durumunu kabarık
4.
[Astronomi] hızla evrenin genişlemesi büyük patlamadan sonra hızlanan bir süre