discrimination

Telaffuz:  US [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n] UK [dɪ.skrɪmɪ'neɪʃ(ə)n]
  • n.Ayrımcılık; Kimlik; Tanımlamak; Fark
  • WebMuhakeme; Muhakeme; Farklı işleme
n.
1.
birinin haksız tedavi nedeniyle kendi din, ırk veya diğer kişisel özellikleri
2.
iyi ya da uygun olup olmadığını ya da bir şey değil yargıç yeteneği
3.
yeteneği şeyler arasındaki fark tanımak için