inflation

Izruna:  US [inˈfleɪʃ(ə)n] UK [ɪn'fleɪʃ(ə)n]
  • n.Paplašināšanos; Piepūšami; "Warp" inflāciju; Ego
  • WebInflāciju; Inflāciju; Bums
n.
1.
[Ekonomika] valūta vai kredīta pieejamību precēm un pakalpojumiem, kas rada augstākas cenas un naudas pirktspējas samazināšanos salīdzinājumā piedāvājuma pieaugumu
2.
process, kurā kaut kas palielinātas ar gaisu vai gāzi
3.
ir nosacījums uzpūsti līdz ar lepnumu
4.
[Astronomijas] laika posmā strauji paātrinot agrīnā visuma izplešanās pēc lielā sprādziena