imagery

Sebutan:  US [ˈɪmɪdʒ(ə)ri] UK [ˈɪmɪdʒəri]
  • n.Imej; Seperti; Penerangan imej; Potret
  • WebImej; Metafora yang; Potret
n.
1.
gambar, gambar-gambar atau objek yang mewakili idea; satu set imej
2.
menggunakan perkataan dan frasa dalam kesusasteraan untuk mewujudkan imej sesuatu