camping

Sebutan:  US [kæmpɪŋ] UK ['kæmpɪŋ]
  • n.Berkhemah di kem; "stail", perkhemahan
  • v.Dalam masa ini diterbitkan daripada akar yang kem
  • WebPerkhemahan; campgrounds; perkhemahan
n.
1.
[Sukan] aktiviti tinggal di khemah, biasanya untuk bersenang-senang
v.
1.
masa ini diterbitkan daripada akar yang kem
n.
1.
[ Sports] the activity of living in a tent, usually for fun 
v.