innovation

Sebutan:  US [ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n] UK [ˌɪnəʊˈveɪʃ(ə)n]
  • n.Inovasi; Pembaharuan; (Perkara-perkara baru, idea-idea atau kaedah) ciptaan itu; Idea-idea baru
  • WebInovasi; Keupayaan untuk berinovasi; Inovasi teknologi yang
n.
1.
idea baru, kaedah, sekeping peralatan, dan sebagainya.
2.
ciptaan atau penggunaan idea-idea baru, kaedah, peralatan, dan sebagainya.