myope

Izruna:  US ['maɪoʊp] UK ['maɪəʊp]
  • n.Tuvredzīgs; šauru viedokli
  • WebTuvredzīgs pacientiem; cilvēki, kuri ir tuvredzīgs; tuvredzība
  • Intellectual myopes, near-sighted specialists.
    Avots: fig.