em

Izruna:  US [əm] UK [em]
  • abbr.(=
  • n."Indian" ķermeņa m; Rietumu Tipogrāfija līnijas garuma vienībām
  • pron.Ar "viņiem"
  • WebElektromagnētisms (elektromagnētisms), mikrobi (efektīva mikroorganismi) un elektronu mikroskopija (elektronu mikroskopija)
pron.
1.
< runājis > tāpat kā tās
abbr.
1.
(= elektronu mikroskopu)
2.
< AmE > (= enlisted cilvēks [vīriešiem])
3.
Variants "em
pron.
1.
<<>  Same as them 
abbr.
1.
(= electron microscope) 
2.
<<>  enlisted man [ men]) 
3.
The variant of  em