om

Izruna:  US [ɔm] UK [ɔ:m]
  • n.Organiskās vielas; apgāšanās moments
  • WebOM; optiskie mikroskopi (optiskais mikroskops), OM
n.
1.
svēto zilbi, kas skandēja hinduistu un budistu lūgšanas un mantras.
abbr.
1.
Omāna
2.
Nopelnu ordenis