dragrope

Izruna:  US ['drægˌroʊp] UK ['drægrəʊp]
  • na.(Gun u.c.) buksēšanas virve
  • WebVilkšanas troses; vilkšanas troses; saistītie termini