simile

Izruna:  US [ˈsɪmɪli] UK [ˈsɪməli]
  • n.Salīdzinājums; similes izmantošanu
  • WebSimiles un metaforas; simile metode
n.
1.
frāzi, kas apraksta kaut ko, salīdzinot ar kaut ko citu, izmantojot vārdu "patīk" vai "as," piemēram "viņš ēd kā cūka"; similes izmantošanu
n.
1.
a phrase that describes something by comparing it to something else using the word  like” or  as” for example  He eats like a pig” the use of similes