quantitated

  • v.Određivanje [procijenjena] broj; Kvantifikacija
  • WebOdređivanje broja kvantitativne; Određivanje količine
v.
1.
procijeniti ili utvrditi točno broj, stupanj ili količine nečega