diversity

Pqononsiyasyon:  US [daɪˈvɜrsəti] UK [daɪˈvɜː(r)səti]
  • n.Raznolikosti; Diverzifikacija; Razlika (seksualnog); Različite (bodova)
  • WebRaznolikosti; Raznolikosti; Raznolikost
n.
1.
činjenica da vrlo različite osobe ili stvari koje postoji unutar grupa ili mjesto