weake

Za definiciju weake, molimo posjetite ovdje.