endorsors

I gael diffiniad o endorsors, ewch yma.