discrimination

Ynganu:  US [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n] UK [dɪ.skrɪmɪ'neɪʃ(ə)n]
  • n.Gwahaniaethu; Adnabod; Nodi; Gwahaniaeth
  • WebDirnadaeth; Dirnadaeth; Triniaeth wahaniaethol
n.
1.
triniaeth annheg rhywun oherwydd eu crefydd, hil, neu nodweddion personol eraill
2.
y gallu i farnu ai nid rhywbeth yn dda neu'n addas
3.
y gallu i adnabod y gwahaniaeth rhwng pethau