blasphemy

I gael diffiniad o blasphemy, ewch yma.