maternity

Ynganu:  US [məˈtɜrnəti] UK [məˈtɜː(r)nəti]
  • n.Beichiog; Mamolaeth
  • adj.Defnyddio mamau
  • WebMamolaeth; Dillad mamolaeth; Obstetreg
n.
1.
y stad o fod yn fam
adj.
1.
gynlluniwyd neu a ddarparwyd ar gyfer menywod sy'n feichiog neu sydd wedi cael babi yn unig