sociopath

Произношение:  US [ˈsoʊʃioʊˌpæθ] UK [ˈsəʊʃiəʊˌpæθ]
  • n.(Атаки или вреда на други хора поради умствено разстройство) противообществени
  • WebАнти-социален човек; Социално заболяване; Противообществените личността
n.
1.
някой, чиято личност ги кара да се държат по начини, които са опасни за други хора