camping

Произношение:  US [kæmpɪŋ] UK ['kæmpɪŋ]
  • n.Разположим в лагер; "стил" къмпинг
  • v.На настоящето причастие на лагер
  • WebКъмпинг; къмпинги; къмпинг
n.
1.
[Спорт] дейността на живеещи в палатка, обикновено за забавление
v.
1.
настоящето причастие на лагер
n.
1.
[ Sports] the activity of living in a tent, usually for fun 
v.