emu

Izruna:  US [ˌiː em ˈjuː] UK [ˈiːmjuː]
  • abbr.(=
  • n."Dinamiskā" EMS
  • WebEMS (Eiropas monetārā savienība), brīnišķīgi; EMS 鶓
n.
1.
[Dzīvnieku] lielu Austrālijas putns, kas ir ļoti garas kājas un nevar lidot
abbr.
1.
(= Ekonomikas un monetārās Savienības)
2.
[Starptautiskās organizācijas] (= Eiropas monetārā savienība)
n.
1.
[ Animal] a large Australian bird that has very long legs and cannot fly 
abbr.
1.
(= economic and monetary union)