authorise

Izruna:  US ['ɔ:θəraɪz] UK ['ɔ:θəraɪz]
  • v.Apstiprināšanu; Atļauts
  • WebAutorizācijas un